biuro@alterct.com

+48 15 844 81 77

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alter CT sp. z O.O. siedzibą w Stalowa Wola, przy ul. Przemysłowa 11 NIP 8652562662 REGON 363657865

II. Kontakt

W sprawach ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@alterct.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele, podstawy i okres przetwarzania

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez naszą firmę - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

IV. Odbiorcy danych

Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, kancelarii prawnych, firm kurierskich.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie stanowiło przesłankę uniemożliwiającą wykonywanie umowy i realizację pozostałych celów, o których mowa Pkt III.