Rodzaje elektrod wolframowych.

Rodzaje elektrod wolframowych.

Oznaczenie Sklad chemiczny Kolor Rodzaj prądu Standard
Rodzaj tlenków Tlenki % Wtrącenia % Wolfran %
WP     <0,2 99,8  Zielona AC/DC

ISO 6848

AWS A5.12         

WC 20 CeO2 1,8-2,2 <0,2 pozostałe Szara DC i AC/DC
WL 10 La2O3 0,8-1,2 <0,2 pozostałe Czarna DC i AC/DC 
WL 15 La2O3  1,4-1,6 <0,2  pozostałe Złota DC i AC/DC 
WL 20 La2O3 1,9-2,1 <0,2 pozostałe Niebieska DC i AC/DC 
WZr 3 ZrO2 0,2-0,4 <0,2 pozostałe Brązowa AC 
WZr 8 ZrO2 0,7-0,9 <0,2 pozostałe Biała AC 
WY 20 YO2 1,8-2,2 <0,2 pozostałe Jasno niebieski  
WT 20 ThO2 1,7-2,2 <0,2 pozostałe Czerwona DC
E3         Fioletowa DC i AC/DC 

a